Lukiomme

2023-2024

 • Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukio on tiivis ja aktiivinen yhteisö, jossa opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan.  
 • Pienet opetusryhmät tukevat jokaisen mahdollisuuksia päästä tavoitteisiinsa. 
 • Lukion ylioppilaskoetulokset ovat lukiovertailuissa jatkuvasti valtakunnallista kärkeä. 
 • Korkeatasoisen kielten opetuksen lisäksi lukiossa tarjotaan kaikki pakolliset valtakunnalliset opinnot sekä kattavasti vapaavalintaisia opintoja niin reaaliaineista, luonnontieteellisistä aineista kuin taito- ja taideaineistakin.  
 • Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukiossa on monipuolinen kieliohjelma 
 • Lukiossa on kaksi linjaa: A-ranskan linja ja erityistehtävälinja: A-ranskan linjalla opiskellaan suomalainen lukion oppimäärä ja suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto.  
 • Lukion erityistehtävän mukainen A-ranskan linja taas tarjoaa joustavuutta opintoihin ranskaa jo hyvin osaavalle. A-ranskan erityistehtävälinjalla opiskellaan vähintään 24 opintopisteen edestä ranskaa tai ranskaksi opetettuja opintojaksoja. Muiden aineiden valtakunnallisista opinnoista voi vastaavasti jättää pois 16 opintopisteen verran opintoja. 
 • Ranskan opinnot voi valita laajasta tarjonnasta. Kielenoppimista tukevat myös ranskankieliset projektit, opintokokonaisuudet, kaksikielinen kouluympäristö sekä mahdollisuus opintomatkoihin.  
 • Ranskan valtion hyväksymät viralliset kielikokeet DELF B2 ja DALF C1 antavat mahdollisuuden pyrkiä ranskalaisiin yliopistoihin ilman kielikoetta.
 • Lukion arkea rytmittävät ja elävöittävät lukiolaisten omat isot ja pienet tapahtumat ja tempaukset. 
 • Opiskelijakunta on kaikille opiskelijoille avoin suunnittelu- ja vaikuttamispaikka, jonka suunnittelemia tapahtumia toteutetaan joka jaksossa. 
 • Lukiossa järjestetään opintoja rikastuttavia vierailuja ja projekteja.  
 • Opintoihin voi sisällyttää opintomatkoja ranskankielisiin ja muihin maihin. 
 • Vanhempainyhdistys on mukana tekemässä abivuodesta ja ylioppilasjuhlasta ikimuistoisen: koulun ylioppilaat saavat esimerkiksi oman, mittojen mukaan tehdyn ylioppilaslakin, jonka vuorikankaassa on Ranskan lipun värit.
 • Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukiossa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä yksilöllisesti ja ajantasaisesti. 
 • Opiskelijakunta ja tuutorit järjestävät tutustumis- ja ryhmäyttämistapahtumia. 
 • Opintojen etenemistä seurataan ja eri oppiaineisiin on tarjolla tukea. 
 • Lukion erityisopettaja auttaa ja ohjaa erityisjärjestelyjä tarvitsevia opiskelijoita. 
 • Lukiolaisten käytettävissä on myös kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi.