Arvot

Arvot

Koulun kasvatustyö pohjautuu seuraaviin arvoihin:

  • Elämän kunnioitus: itsensä, toisten ja luonnon kunnioittaminen
  • Kestävä kehitys
  • Erilaisuuden hyväksyminen
  • Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
  • Aloitekykyisyys, luovuus ja rakentava kriittisyys
  • Yhteistyöhenkisyys
  • Vastuuntunto ja rehellisyys
  • Elämänilo ja tulevaisuuden usko

Kasvatukselliset arvot ovat pohjana henkiselle kasvulle ja  hyvien tapojen oppimiselle. Kasvun perustana on elämän kunnioitus – itsensä, toisten ja luonnon kunnioittaminen. Hyvät tavat ovat toisten huomioon ottamista, vastuullisuutta ja välittämistä. Lisäksi ne näkyvät suomalaisen kulttuurin ja jokaisen oman kulttuuritaustan kunnioittamisena sekä kulttuuriperinnön arvostamisena. Tavoitteena on hyvän itsetunnon kehittyminen luovassa, turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Oppilaita tuetaan ja rohkaistaan kehittämään vuorovaikutustaitoja ja empaattisuutta sekä taitoja kohdata toinen ihminen erilaisissa elämäntilanteissa.