Arki esiopetuksessa

Iltapäivähoito

Kohti koulua

Esiopetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa

Esikoulun lukuvuosiopas:
Esikoulun lukuvuosiopas 2023-2024 Guide du préscolaire

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetuksen opetussuunnitelma:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/1189902/esiopetus/tiedot

Opetussuunnitelmassa kuvataan esikoulun toimintaa, kieliohjelmaa ja oppilashuollon toteutusta. Uudessa opetussuunnitelmassa esikoulun opetus perustuu samoihin laaja-alaisiin tavoitteisiin kuin perusopetuksen ja lukion toiminta.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Esikoulu noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja. Muun koulun mahdollisiin lauantaityöpäiviin esikoulu ei kuitenkaan osallistu.

Vanhempainillat

Esikoulun vanhempainilta järjestetään ensimmäisten kouluviikkojen aikana elokuussa. Päivämäärä annetaan tiedoksi vanhemmille Wilman kautta.

Lukujärjestys

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu seuraa perusopetuksen ja lukion puolella 75 minuutin oppituntien aikatauluja ja lukujärjestyksiä. Esikoulun toiminta on joustavaa ja laaja-alaista, eikä sitä ole sidottu tiukasti lukujärjestyksiin.

8.00 Ovet aukeavat, vapaata leikkiä
8.30 Opetustuokio / ohjattua leikkiä
10.30 Ruokailu
11.00 Vapaata leikkiä ulkona
12.00 Opetustuokio / ohjattua leikkiä
13.15 Kotiin lähtö tai Ranskalaisen koulun ystävät ry:n iltapäiväkerho

Viikottain pidetään suomen kielen oppitunti (45 min) ja käydään oman koulun kirjastossa. Jokaisella esiopetusryhmällä on ohjattu viikottainen liikuntatunti liikuntasalissa tai ulkona. Talvisin liikuntaan kuuluu luistelu, hiihto ja pulkalla laskeminen. Opettaja antaa ohjeet esikoululaisten liikuntavaatteista ja tarvittavista varusteista Wilman kautta.

Esiopettajat tiedottavat vanhempia esiopetuksen ryhmäkohtaisesta viikko- ja päiväohjelmasta ensisijaisesti Wilman kautta.

Ruokailu

Esikoululaiset ruokailevat koulun ruokalassa. Esikoulussa ei tarjota aamupalaa. Lounasruokailu on osa opetusta, jossa kiinnitetään huomiota terveelliseen ruokavalioon ja hyviin pöytätapoihin. Lisätietoa ruokailusta ja ruokalistoista.

Yhteystiedot: 0295 33 2554 / hrsk@amica.fi

Ulkoilu ja liikunta

Esikoulun ohjelmaan kuuluu jokaisena esikoulupäivänä ulkoilu. Vanhempien toivotaan huolehtivan siitä, että lapsilla on asianmukaiset vaatteet pihaleikkeihin. Myös sateen sattuessa menemme ulos, eli jokaisella lapsella on oltava sadevarusteet ja vaihtovaatteet, jotka säilytetään koululla. Kylmillä säillä lapsilla tulee olla riittävän lämpimät vaatteet lähes tunnin mittaiseen ulkoiluun.

Yhtenäiskoulu

Esikoulu tekee yhteistyötä oman koulun perusopetuksen ja lukion kanssa, Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulun kanssa sekä muiden ranskankielisten koulujen ja päiväkotien kanssa.

Koko koulun yhteisiä toimintapäiviä ja teemaviikkoja vietetään myös esikoulussa. Frankofonia-viikko, Karnevaalit ja muut iloiset yhteiset tapahtumat tutustuttavat esikoululaisia koulun tiloihin ja toimintaan. 8.-luokkalaiset puolestaan pääsevät takaisin esikouluun, kun he suorittavat oman koulun TET-harjoitteluaan esikoulussa.