Kohti koulua

Oppimisen ja kehittymisen seuranta

Esikoulussa tehdään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa. Tässä yhteydessä vanhemmat tavataan syksyllä ja keväällä.

Esikoululaisten kasvua tukevat opettajien ja vanhempien kanssa yhteistyössä tarvittaessa laaja-alainen erityisopettaja, psykologi ja kuraattori.

Rehtori ottaa ennen toukokuun 30. päivää ensimmäiselle luokalle ne koulun esiopetusluokalta pyrkivät, joiden ottamista opettajien lausunnot puoltavat. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun esiopetuksessa olevien ei tarvitse erikseen hakea koulun 1. luokalle Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun, eikä kielikoetta järjestetä erikseen. Lähikouluun pitää silti ilmoittautua, kun oppivelvollisuudesta tulee kotiin kirje vuoden alussa. Kun olette vastaanottaneet rehtorin päätöksen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun 1. luokan oppilaaksiotosta, teidän tulee kirjallisesti vastaanottaa paikka. Muistakaa myös perua lähikoulupaikkanne saatuanne päätöksen. Ilmoittakaa lähikouluun, mihin kouluun lapsenne menee 1. luokalle, jotta tieto siirtyy kunnan opetusvirastolle.