”Eurooppalaiset näkökulmat” -lehti oli luotu Anne Frank -koulun sekä HRSK:n yhteistyön tuloksena

Osa 7. luokan oppilaistamme osallistui tänä vuonna ranskalaisen opettajansa Blandine Boyer’n kanssa kolmikielisen ja kaksikulttuurisen lehden kehittämiseen. Lehtiprojektin alkuunpanijana oli kumppanuuskoulumme Collège Anne-Frank Morières-lès-Avignonista. Tämän lehden tarkoituksena on tarjota näkökulmia maistamme Ranskasta ja Suomesta – esimerkiksi niiden monipuolisesta kulttuurista ja historiasta. Projekti oli meille hyvin tärkeä.

Tämä lehti on siis osa oppilaitostemme yhteishanketta, jonka todella toivomme jatkuvan perinteisellä vaihtomatkalla lukuvuoden 2021-22 aikana. Opiskelijamme ovat jo tavanneet joitain kumppanuuskoulumme opiskelijoita etäyhteydellä.

Voit lukea lehden täältä :