Koko HRSK:n alakoulu pysähtyi lukemaan tunniksi kansainvälisen lukutaitopäivän kunniaksi 8.9.