Kielitaidolle käyttöä – näkökulmia korkeakouluopintoihin ja työelämään

Onko kielitaidosta hyötyä korkeakouluopinnoissa? Minkälaisia kielitaitovaatimuksia yliopistolla on? Minkälaista kielitaitoa työelämässä tarvitaan? Näihin kysymyksiin lukion ykköset ja kakkoset saivat vastauksia Tiedekulman Stagella Helsingin yliopistossa 27.4.2023 yliopiston ja elinkeinoelämän asiantuntijoilta sekä yliopiston eri alojen opiskelijoilta.