Luciadagen

 ”Julen är här
och lyser frid på jorden, 
glädjen är stor,
i ett barns klara ögon bor den.”