Oikeudessa tavataan!

Lakitiedon kurssi jalkautui Helsingin käräjäoikeuteen seuraamaan oikeudenkäyntejä. Muutaman hengen ryhmissä kuunneltiin ihan oikeita keissejä oppikirjaesimerkkien sijaan.