Kielitaitoisena maailmalle

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on erityisen koulutustehtävän saanut valtion kielikoulu, jossa laaja-alainen opetus painottaa monikielisyyttä, avointa mieltä, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.
Koulu pyrkii korkeaan sivistystasoon turvallisessa oppimisympäristössä ja perehdyttää ranskan kieleen sekä ranskankieliseen kulttuuriin. Koulu toimii oman alansa täydennyskoulutuksen ja kulttuurivaihdon valtakunnallisena oppimiskeskuksena.

Koulun kanslia on avoinna 3. – 20.6 . ja 1. – 7.8. klo 9.30 – 14.00.

Kanslia on suljettu ti 4.6. ja 21.6. – 31.7.2019.

 

Lue lisää

Valo, väri ja ääni olivat teemoina seiskaluokkien kaksipäiväisessä monialaisessa oppimiskokonaisuudessa. Yhdessä tutkailtiin mm. silmän rakennetta,...

Lue lisää

Lukuviikon sitaattivisassa piti osata yhdistää kirja ja siitä poimittu ote. Tietokilpailuun tuli 77 vastausta, joista 24 oli täysin oikein. Oikein...

Lue lisää

Tehtävään haetaan perusopetuksen ja lukion opinto-ohjaajaa. Ohjauksen painopiste on lukiossa, jossa on n. 180 opiskelijaa. Hakuaika 15.5. asti....

Lue lisää