Kielitaitoisena maailmalle

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on erityisen koulutustehtävän saanut valtion kielikoulu, jossa laaja-alainen opetus painottaa monikielisyyttä, avointa mieltä, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.
Koulu pyrkii korkeaan sivistystasoon turvallisessa oppimisympäristössä ja perehdyttää ranskan kieleen sekä ranskankieliseen kulttuuriin. Koulu toimii oman alansa täydennyskoulutuksen ja kulttuurivaihdon valtakunnallisena oppimiskeskuksena.

Abiturientit osallistuivat eniten englannin, ruotsin, biologian ja kemian kokeisiin. Arvosanoista reilu 40% olivat laudaturia ja eximia.

Onneksi olkoon...

Read more

Cyrano - Le jeu de l'amour - Voiko toisen puolesta rakastaa?

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun uusi musiikkinäytelmä on moderni versio Edmond...

Read more

Hae lukioon, joka tarjoaa huippuopetusta kahdella kielellä mukavissa puitteissa, kannustavan ja kansainvälisen ilmapiirin sekä ammattitaitoiset...

Read more